Landing page Minigame

Theo yêu cầu tạo chương trình minigame dành cho những khách hàng may mắn vào dịp giáng sinh. 379 agency thực hiện trang landingpage chơi minigame quay trúng thưởng với tỷ lệ trúng theo yêu cầu setup từ khách hàng. Trả kết quả và nhắn tin chatbot qua messenger.

 

 

Bài viết liên quan