Branding Đồ Cúng Vạn Sự

Bộ branding được đặt cho Đồ Cúng Vạn Sự thực hiện bởi 379 Agency. Trong bộ thiết kế có nhiều option được gửi qua cho khách hàng chủ động lựa chọn. Gửi kèm file gốc để chủ động thay đổi thông tin khi in ấn hoặc truyền thông.

Trong bộ branding này sẽ bao gồm:

  • Các option logo
  • Họa tiết đặc trưng
  • Cardvisit
  • Các option áo đồng phục có cổ và không có cổ
  • Option mũ và tạp rề
  • Bao thư, giấy note
  • Bảng hiệu công ty
  • Banner đặt website, facebook…
  • Thẻ nhân viên
  • Sticker, giấy dán ly…

Ảnh bìa fanpage Facebook được thiết kế rộng đầu trên và dưới để phù hợp với kích thước sữ dụng trên điện thoại và máy tính. Tránh tình trạng vị cắt xén khi người dùng sữ dụng những thiết bị khác nhau.

 

Sau khi hoàn thiện các sản phẩm truyền thông. 379 Agency hướng dẩn khách hàng sữ dụng và những quy chuẩn của Logo để khách hàng tuân thủ theo bộ nhận diện thương hiệu khi sữ dụng trên các phương tiện. Trong bộ này gồm nhiều quy chuẩn bao gồm: Màu sắc quy định, logo âm bản, các trường hợp không được phép sữ dụng, các chèn logo đúng cách trên các phương tiện, ấn phẩm…

Bài viết liên quan