Quay video review sản phẩm đồng hồ

  • Khách hàng: Đồng Hồ Đà Nẵng
  • Thực hiện: 379 Agency
  • Nội dung: Quay video hướng dẩn, mở hộp, giới thiệu về sản phẩm là đồng hồ

 

Các video khác có thể xem thêm tại đây

 

 

Bài viết liên quan