Notice: Elementor\Controls_Manager::add_control_to_stack được gọi là không chính xác. Cannot redeclare control with same name "custom_css". Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 1.0.0.) in /home/hadichic/379.agency/wp-includes/functions.php on line 5311

Thông tin chuyển khoản và thanh toán

Ngân Hàng SHB Đà Nẵng
Số tài khoản: 1012353184
Tên tài khoản: Nguyễn Văn Tân

Ngân Hàng Vietcombank Đà Nẵng
Số tài khoản: 0041000204166
Tên tài khoản: Nguyễn Văn Tân

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hòa Khánh
Số tài khoản: 19032834520011
Tên khoản: Nguyễn Văn Tân

Ngân hàng BIDV Đà Nẵng
Số tài khoản: 56110000691467
Tên tài khoản: Nguyễn Văn Tân