Topten – Thiết kế banner mảng du lịch

Thiết kế Banner phục vụ cho quảng cáo cho công ty tổ chức sự kiện, du lịch. Dùng để chạy quảng cáo Facebook ads và cover trên fanpage của công ty. 379 Agency thiết kế nhiều option để bên phía công ty lựa chọn và thực hiện chiến dịch.

Bài viết liên quan