Vòng quay may mắn

Các ảnh được thiết kế cho chương trình vòng quay may mắn của khách hàng. Trong chương trình này người dùng quay vòng quay may mắn để trúng các giải thưởng của cửa hàng. Các ảnh dùng để chạy quảng cáo, thông báo kết quả trúng thưởng tổng, kết quả trúng thưởng sau khi quay…

 

 

Bài viết liên quan